Partnerkonsult för att kontraktera samarbetspartners till IUFRO World Congress 2024

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2021-08-27 09:57 (GMT+02:00)
2021-08-31 23:59 (GMT+02:00)

Inköpare

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet
Hanna Spångberg
Box 7086
75007 UPPSALA
Sverige
202100-2817

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Upphandling av leverantör för uppdrag att utveckla partnerstrategier och kontraktera samarbetspartners och medfinansiering till IUFRO World Congress 2024. Världskongressen är en mötesplattform för näringsliv, forskning, politiska beslutsfattare och andra samhällsaktörer. Kongressen avser att bidra till framtidsdiskussion, kunskapsutbyte och samarbetsgrund inom temat Forest & Society Towards 2050, ur ett globalt perspektiv och i enlighet med Agenda 2030. Världskongressen äger rum vart femte år med värdskap i olika delar av världen. Nästa världskongress kommer att hållas i juni år 2024 med Stockholm och Sverige som värd, i samarbete med de nordiska och baltiska grannländerna. Uppdraget drivs i projektform på sekretariatet för IUFRO World Congress 2024 under SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. IUFRO, International Union of Forest Research Organizations, bidrar med vetenskapsbaserade underlag för beslutsfattare och agerar samarbetspartner med bland annat FN och Världsbanken.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
1-AllDocuments.pdf 564 KB
Samtliga+bifogade+dokument.zip 266 KB

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige