Kunstneres arbeidsforhold og levekår

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
2021-05-20 15:44 (GMT+02:00)
2021-06-14 12:00 (GMT+02:00)
2021-06-11 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

I rapporten «Framtidige kunstnerundersøkelser av kunstneres arbeidsforhold og levekår» legger Modell- og metodeutvalget for kunstnerundersøkelser frem forslag og anbefalinger til systematiske kartlegginger av kunstneres arbeidsforhold og levekår. Kulturrådet ønsker en iverksetting av Modell- og metodeutvalgets anbefaling til kvantitative undersøkelser i tre deler. I tillegg ønsker vi en fjerde del om pandemiens økonomiske konsekvenser.

Estimert volum for anskaffelsen er NOK 1.000.000  – 1.200.000. eks. mva. Dette er kun et retningsgivende estimat, og innebærer ingen forpliktelser for oppdragsgiver. Det faktiske omfanget avhenger av tilbyders svar på tildelingskriterium Pris, jf. pkt. 4. Hovedleveransen og oppdraget ønskes ferdigstilt innen våren 2022. Kulturrådet har interesse av en tidlig leveranse, gitt at kvaliteten ivaretas, og vil derfor legge noe vekt på hvilket tidspunkt tilbyder angir for sluttrapporten i sin fremdriftsplan.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av bilag 1.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige