Virksomhetsutvikling og digitalisering

Information

2020-12-13 08:57 (GMT+01:00)
2021-02-16 12:00 (GMT+01:00)
2021-02-09 12:00 (GMT+01:00)
Ja
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Det skal etableres parallelle rammeavtaler med 1 - 3 leverandører innenfor kontraktsområdet Virksomhetsutvikling og digitalisering, forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede tilbud i konkurransen.

Virksomhetsutvikling og digitalisering
Dette kontraktsområde skal dekke bistand og rådgivning innen virksomutvikling og virksomhetsstyring og digitalisering.
Det inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende underområder:

 • Strategiutvikling
 • Økonomi og virksomhetsstyring
 • IT-styring
 • Endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • Prosjektledelse
 • Prosesskartlegging og prosessforbedring
 • Tjenestedesign
 • Interaksjonsdesign
 • Gevinstrealisering
 • Virksomhetsarkitektur
 • Informasjonssikkerhet og informasjonsforvaltning
 • Business intelligence (Power BI, Tableau, etc)

Filer från huvudupphandlingen

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige