Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester

Information

02 - Meddelande om upphandling
Förhandlade förfaranden under konkurrens
2020-12-18 17:53 (GMT+01:00)
2021-01-11 12:00 (GMT+01:00)
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Det skal etableres parallelle rammeavtaler med 1 - 3 leverandører innenfor hver kontraktsområde, forutsatt at det er tilstrekkelig antall egnede tilbud i konkurransen, for å dekke Kulturrådets behov for konsulenttjenester, som beskrevet i dette konkurransegrunnlaget.

Kulturrådet har behov for konsulenttjenester (oppdrag/bistand) innenfor følgende områder:

Virksomhetsutvikling og digitalisering
IKT-systemer og plattformer

Estimert volum for anskaffelsen er NOK 25 mill. eks. mva. Dette er kun et retningsgivende estimat, og innebærer ingen forpliktelser for oppdragsgiver. Rammeavtalen gjelder fra avtalens ikrafttredelsestidspunkt, og i en periode på 2 (to) år, med mulighet til å forlenge med ytterligere 2 (to) år, 1 (ett) år av gangen.

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Parallelle rammeavtaler for kjøp av konsulenttjenester

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige