Langebro, Akut renovering - Slidlagsentreprisen

Information

Planerad upphandling
Ej tillämpligt
2020-08-31 15:11 (GMT+02:00)
2020-09-17 12:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Københavns Kommune Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
64942212

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

TMF har udbudt opgaven: Langebro, Akut renovering, Slidlagsentreprisen, Udskiftning af slidlag på vej og cykelsti.Opgaven

Entreprisen omfatter udskiftning af slidlag på vej og cykelsti, herunder udlægning af støbeasfalt på Langebros klapfag. Følgende firmaer er inviteret til at afgive tilbud:


Colas A/S (kontaktperson: Daniel Jørgensen daj@colas.dk
Munck A/S (Torben Slot ts@munck.dk)
NCC A/S (kontaktperson: Peter Horup pwr@ncc.dk)
PEAB A/S (kontaktperson: Karin Jørgensen Karin.I.jorgensen@peabasfalt.dk)

Ansøgningsfrist/Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest Torsdag den 17.09.2020, kl. 12.00.


Se opslaget her
Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige