Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester

Information

2020-08-28 17:32 (GMT+02:00)
2020-08-31 14:00 (GMT+02:00)
Nej
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Kulturrådet vil med denne anskaffelsen etablere en rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester. Rammeavtalen vil i de de aller fleste tilfeller bli benyttet i forbindelse med rekruttering av lederposisjoner, men er ikke avgrenset til kun denne type stillinger.

Det skal inngås rammeavtale med en leverandør.

Anskaffelsens omfang er estimert til NOK 2 mill. eks. mva., beregnet ut i fra erfaringstall og forventede aktiviteter, fordelt over fire år.
Rammeavtalen gjelder fra avtalens ikrafttredelsestidspunkt, og i en periode på 2 (to) år, med mulighet til å forlenge med ytterligere 2 (to) år, 1 (ett) år av gangen.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av Bilag 1 Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: Rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige