Izsole: Nekustamā īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 012 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04 un 05 nogabalu – platība 0,94 ha – cirsmu

Information

2020-05-19 13:15 (GMT+02:00)
2020-06-01 08:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Neretas novada pašvaldība Neretas novada pašvaldība
Rīgas 1
LV-5118 Nereta
Lettland
90009116384

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Atkārtota meža cirsmas izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 012 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04 un 05  nogabalu – platība 0,94   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 7820,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 1.jūnijā  plkst.10.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige