Modell for beregning av restaurerings- og vedlikeholdsutgifter

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
2020-05-04 10:09 (GMT+02:00)
2020-05-25 12:00 (GMT+02:00)
2020-05-20 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Kulturrådet vil med dette anskaffe ekstern bistand til utarbeidelse av en modell for beregning av totale kostnader for restaurering av kulturhistoriske bygninger med TG2/TG3 opp til vedlikeholdsnivå (TG 0/TG1) ved museene i det nasjonale museumsnettverket.

Det skal videre utarbeides en modell for å anslå kostnader/ressursbehov i tilknytning til det løpende vedlikeholdsbehovet for de kulturhistoriske bygningene ved museene. Modellen må også kunne benyttes i mer avgrensede regioner samt frem i tid, og ta høyde for kompleksiteten i museenes bygningssamlinger.

 Oppdraget ønskes utført i perioden juni, rett etter kontraktinngåelse, med leveranse innen uke 38, 2020.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige