Kunnskapsprosjekt Fri scenekunst og formidling. Muligheter og utfordringer knyttet til visning av fri scenekunst.

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
2020-04-22 09:53 (GMT+02:00)
2020-05-21 12:00 (GMT+02:00)
2020-05-14 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Det har lenge vært et kulturpolitisk mål å styrke situasjonen for visning av fri scenekunst. I den forbindelse er det behov for et mer solid kunnskapsgrunnlag. Visning av fri scenekunst skjer i et samspill mellom de kunstneriske strategier og estetiske praksiser som kunstnere initierer, infrastrukturen av arenaer og arrangører, og de kulturpolitiske virkemidler og tiltak som bidrar til å støtte og stimulere produksjon og formidling. Det er dette samspillet kunnskapsprosjektet som Kulturrådet nå kunngjør, skal undersøke.

Prosjektet skal belyse både estetiske og strukturelle sider ved situasjonen for visning, og drøfte erfaringene til scenekunstnere på den ene siden og arrangører og arenaer på den andre. Det skal også inkludere erfaringer med tilskuddsordninger og tiltak som bidrar til formidling både i og utenfor Norge.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige