EU udbud - Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Sydjysk Kommuneindkøb

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2019-11-20 09:05 (GMT+01:00)

Inköpare

Varde Kommune Varde Kommune
Henrik Saarup Mortensen Henrik Saarup Mortensen
Bytoften 2
6800 Varde
Danmark
29189811

Kort beskrivning

Sydjysk Kommuneindkøb ønsker hermed at udbyde levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Sydjysk Kommuneindkøb.

Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel skal ske i Billund, Varde og Vejen kommuner, som tilsammen udgør Sydjysk Kommuneindkøb.

Målet er et samarbejde med en eller flere professionelle samarbejds­partnerne, der kan levere håndslukningsmateriel, og eftersyn af samme, af høj kvalitet og indgå i et effektivt samarbejde med alle vore interes­senter på områderne i de respektive kommuner.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: EU udbud - Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Sydjysk Kommuneindkøb

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige