Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2019-10-30 09:17 (GMT+01:00)

Inköpare

Daugavpils pilsētas dome Daugavpils pilsētas dome
Olga Strelkova
K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400
LV-5400 Daugavpils
Lettland
90000077325

Tilldelningsinformation

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige