VNĪ/2019/CA-246/2 Pagalma ārējo kāpņu atjaunošana Kalēju ielā 50, Rīgā

Information

2019-08-20 10:02 (GMT+02:00)
2019-08-19 17:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Valsts nekustamie īpašumi VAS Valsts nekustamie īpašumi VAS
Madara Siliņa Madara Siliņa
Vaļņu iela 28
1980 Rīga
Lettland
40003294758

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” izsludina cenu aptauju: "Pagalma ārējo kāpņu atjaunošana Kalēju ielā 50, Rīgā". 

Sadaļā ”Iepirkums”, apakšsadaļā ”Faili” pieejami iepirkuma pielikumi.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā, ievadot tāmes kopsummu sistēmā un augšupielādējot piedāvājuma dokumentu.

Piedāvājumi pieejami tikai Pasūtītājam. Mercell nepiedalās lēmumu pieņemšanā.

Jautājumu gadījumā par cenu aptaujas priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju, izmantojot ”Sarakste” moduli Mercell sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, lūdzu sazināties ar Mercell pārstāvi Jāni Ozolu pa tālr. 27763529.

PAPILDUS PRASĪBAS UN INFORMĀCIJA:
  • Tehniskās specifikācijas pielikums:  BP_kaleju_iela_50_kapnes_bez_t.pdf ;
  • Jāiesniedz izmaksu tāme EXCEL un PDF formātā ar uzņēmuma rekvizītiem, kontaktinformāciju un paraksttiesīgās personas parakstu;
  • Izpildes termiņš: 10 darba dienas;
  • Izpildes vieta: Kalēju iela 50, Rīga
  • Objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligāta! Par objekta apskati jāsazinās ar vadošo namu pārvaldnieku t. 67356515.
  • Gadījumā, ja pretendents uzskata, ka pilnvērtīgai darba veikšanai nepieciešamas papildus darbības (materiāli vai to daudzums), kas nav atspoguļoti tehniskā specifikācijā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana, pretendenta pienākums iekļaut tos sava cenu piedāvājuma sastāvā;
  • Uzņēmējam jābūt reģistrētam nodokļu maksātājam;
  • Uzņēmējam lēmuma pieņemšanas dienā nedrīkst būt VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Nodokļu parādu esamību pārbaudīs publiskajā Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē lēmuma pieņemšanas dienā.
     Pasūtītājs informē, ka cenu aptauju piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir VAS"Valsts nekustamie īpašumi", kontaktinformācija: Vaļņu iela 28, Rīga,LV-1980, e-pasts: vni@vni.lv.

Dokument

Namn Filstorlek
Tehniskā specifikācija.docx 29 KB
Būvdarbu apjomu saraksts.xlsx 20 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige