Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2019-07-12 09:38 (GMT+02:00)

Inköpare

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Madara Siliņa
Vaļņu iela 28
LV-1980 Rīga
Lettland
40003294758

Tilldelningsinformation

Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige