Par Latvijas Bankas darbinieku dzīvības apdrošināšanu

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2019-06-28 09:42 (GMT+02:00)
2019-07-30 10:00

Inköpare

Latvijas Banka Latvijas Banka
Personāla pārvaldes personāla attīstības vadītāja A. Rozena
Kr. Valdemāra iela 2a
LV-1050 Rīga
Lettland
90000158236

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Latvijas Bankas darbinieku dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) un līguma projektā (nolikuma 4. pielikums) minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige