Anskaffelse av internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for statlige insentiver og korrektiver i norsk kunstnerpolitikk

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
2019-05-03 09:42 (GMT+02:00)
2019-05-20 12:00 (GMT+02:00)
2019-05-15 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norge
971527412

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Kulturrådet vil anskaffe en kartlegging/informasjonsinnhenting av statlige korrektiver og insentiver i kunstnerpolitikken, samt private finansieringskilder, rettet mot kunstnere i aktuelle land som Sverige, Danmark, Canada, England og Skottland samt eventuelle andre land det er naturlig å sammenlikne seg med.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige