Rekommendation vid val av webbläsare

Information

Mercell har höga IT-säkerhetsstandarder och därför är vår portal optimerad för alla de webbläsare som uppfyller kraven om regelmässig säkerhetuppdatering. Mercell utvecklar och testar olika webbläsare och stödjer nästan alla, men användarupplevelsen kan variera i förhållande till webbläsarens funktionalitet och prestanda.

Webbläsare

Google Chrome
Här får användaren den bästa funktionaliteten och hastigheten. Då Google Chrome stödjer moderna webbläsarstandarder och upprätthålls med både säkerhetsuppdateringar och HTML-standarder.

Mozilla Firefox
Denna webbläsare är också ett bra val då denna precis som Chrome säkrar hög prestanda. Firefox uppdateras också löpande i form av säkerhet och relevanta standarder.

Microsoft EDGE
EDGE kan också användas som webbläsare, men inte i en kombination där Microsofts nyaste operativsystem (Windows 10) också används. Användaren kan uppleva att viss funktionalitet inte fungerar lika optimalt som vid användning av Chrome eller Firefox. Detta beror på att Microsoft använder en webbläsarteknik som inte grundar sig på de senaste standarderna.

Safari
Webbläsaren kan användas, men viss funktionalitet kan upplevas annorlunda. Detta då Safari är optimerat för Mac/iOS och de standarder som används där.

Internet Explorer 11 (10/9)
Som tidigare nämnt i inledningen har Mercell extremt högt fokus på säkerhet. Då Internet Explorer 11 är en äldre webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft, kan användaren uppleva att det är funktionalitet som inte fungerar optimalt. Används denna webbläsare i kombination med ett äldre operativsystem är det en potentiell säkerhetsrisk. Därför rekommenderas att uppgradera till EDGE, eller användning av Google Chrome alternativt Mozilla Firefox istället.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige