Konsulttjänster för inköpare och upphandlare

Mercell kan hjälpa dig som arbetar som inköpare och upphandlare till ett enklare arbetsliv. Vi erbjuder konsulttjänster anpassade efter dina behov och önskemål.

Vill du prata med en av våra rådgivare om våra konsulttjänster?

Elektroniska processer

Alla våra tjänster är baserade på att upphandlingarna genomförs via Mercell upphandlingsverktyg. Det gör vi för att säkerställa en optimal professionalism och högsta effektivitet i dina upphandlingsprocesser. Dessutom erbjuder vi tillgång till vår avtalsdatabas för hantering av samtliga era avtal.

Läs mer om Mercells upphandlingsverktyg här

Stöd i upphandlingsprocessen

Du bestämmer vilka delar av upphandlingsprocessen du önskar få hjälp med. Vi ser till att du alltid får rätt kompetens för rätt uppdrag. Vi kan till exempel bistå dig vid framtagande av specifikationer och anbudshandlingar för kontrakt eller ramavtal.

Framtagning av mallar och dynamiska dokument

I Mercells upphandlingsverktyg kan du skapa mallar och dynamiska dokument efter behov för att effektivisera upphandlingsprocessen.

Stöd för att införa en strategisk upphandlingsprocess

Vi kommer med förslag på hur strategin ska genomföras i praktiken, och kommer att betona vikten av organisation, bästa praxis och kompetensutveckling.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige