Kopierings- och tryckeritjänster

Information

4
Kopierings- och tryckeritjänster
Ramavtal, egna
Kontors- och skolmaterial
Anki Wallin
1+1år
2
0

Villkor

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
30 dagar netto
SEK

Beskrivning:

Kopieringstjänster samt diverse tryckeritjänster så som visitkort, broschyrer, kuvert mm.

Leverantör

Namn Primär kontakt Telefon
Tryckservice i Ängelholm AB Göran Bengtsson

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige