EØS 003-2021 Rammeavtale Slamdisponering av biorest fra biogassanlegg 2022-2023

Information

2
EØS 003-2021 Rammeavtale Slamdisponering av biorest fra biogassanlegg 2022-2023
Rammeavtale med en leverandør
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Tonje Dahle
Kristine Akervold
Over EØS terskelverdi
Vann- og avløpsetaten, Planavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Villkor

Not applicable
Not Applicable
30 dagar netto
NOK

Beskrivning:

Bergen kommune har et eksternt slambehandlingsanlegg, Bergen biogassanlegg, som mottar avløpsslam fra alle renseanleggene i Bergen. I tillegg mottar anlegget septik og fett fra fettavskillere. Anlegget kan også ta imot forbehandlet matavfall. Alt som leveres til anlegget blir først pasteurisert ved 70 grader Celsius i 1 time. Deretter utråtnes slammet i en termofil prosess før bioresten blir avvannet ved bruk av sentrifuger til en tørrstoffprosent på ca 28 %. Bioresten blir overført til siloer i et lukket bygg.

Denne avtalen gjelder uttransportering og viderehåndtering etter gjeldende forskrifter og regler for hygienisert og stabilisert biorest. Det legges stor vekt på en sikker og robust avsetning av bioresten, samtidig som det er stort fokus på at bioresten i størst mulig grad skal brukes som en ressurs i et sirkulært perspektiv.

Kontrakten vil gjelde for 2 år med opsjon på 1 + 1 år. Det vil være behov for ulike disponeringsmetoder for bioresten/slammet avhengig av kvaliteten og driftssituasjonen på biogassanlegget. Valgt leverandør vil måtte ha backup løsninger for evt håndtering av ubehandlet slam, biorest som ikke tilfredsstiller hygienekrav eller dersom tungmetallverdiene skulle være for høye. Det er ikke anledning til mellomlagring av slam/biorest på Bergen biogassanlegg.

Leverantör

Namn Primär kontakt Telefon
GRØNN VEKST AS Bernd Keller

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige