Avtalsvillkor för halkbekämpningsmaterial med påfyllnad, 2020/00064 del B

Information

2
Avtalsvillkor för halkbekämpningsmaterial med påfyllnad, 2020/00064 del B
Ramavtal, egna
Bygg, el, rör, väg, mark mm
Anki Wallin
EN option för perioden 2021-10-01 - 2024-04-30
1
216 150
1

Villkor

DAP Delivered at Place
Not Applicable
30 dagar netto
SEK

Beskrivning:

Avtalsvillkor för halkbekämpningsmaterial med påfyllnad, 2020/00064 del B

Leverantör

Namn Primär kontakt Telefon
Boggs Grus AB Anders Lindgren

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige