Anbudsbloggen

Dynamisk innkjøpsordning – hva er det? 14.05.2019
Dynamiske innkjøpsordninger har tidligere ikke vært mye brukt, men flere innkjøpere begynner nå å ta denne konkurranseformen i bruk. Så hva er en dynamisk innkjøpsordning?
3 viktige regler du må lære deg om anbudsregelverket 23.04.2019
Anbudsregelverket er stort, komplisert og veldig strengt. I denne artikkelen ser vi på de 3 vanligste årsakene til at du som tilbyder kan bli avvist fra en anbudskonkurranse.
Slik får tilbudet ditt NULL poeng i en anbudskonkurranse 03.04.2019
I denne artikkelen vil du lære hvordan oppdragsgiveren setter poeng på besvarelsen din, og hvordan du bør gå frem for å skrive et tilbud som ikke får null poeng.
Lær deg evaluering og evalueringsmodeller for anbudskonkurranser 21.03.2019
I denne artikkelen beskriver vi hvordan pris og ytelse/kvalitet poengsettes og beregnes.
Tilbudet ditt taper poeng i evalueringen. Hvordan kan du unngå at dette skjer? 13.03.2019
Tilbudet ditt taper evalueringspoeng i en anbudskonkurranse. Disse enkle grepene kan hjelpe deg å unngå nettopp dette.
Blir kontrakten lagt ut på nytt anbud? 19.02.2019
Vi ser på 4 vanlige myter som ofte er årsaken til at du ikke vinner kontrakten som du tidligere har hatt. Les her
Hvorfor kan du bli avvist? Del 3: Hvordan bruke oppdragsgivers erfaring med ditt firma til å vinne kontrakten? 05.02.2019
Du kan ikke ta det for gitt at oppdragsgiveren velger ditt firma bare fordi han har lyst. Les her
Sjekkliste til tilbudsprosessen 29.01.2019
Det er mye å passe på når du skal levere tilbud i en anbudskonkurranse om en offentlig kontrakt. Denne sjekklisten gjør prosessen litt mer oversiktelig.
Er noe uklart i anbudskonkurransen? Da skal du kontakte oppdragsgiver 29.01.2019
Ofte ser vi at det blir støy i kjølvannet av anbudskonkurranser på grunn av at konkurransevilkårene har vært uklare eller mangelfulle. Les her.
Hvorfor kan du bli avvist? Del 2: Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet 12.12.2018
Det er forskjell på oppdragsgivers plikt og rett til å avvise. I denne artikkelen skal vi se på avvisning som kan skje på grunn av forhold ved selve tilbudet. Les her.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00