Stadig flere velger e-anbud og e-kontrakt

Stadig flere velger e-anbud og e-kontrakt

Mercell har over tid blitt en ledende aktør og leverandør for hel-elektroniske og Internettbaserte løsninger for Konkurransegjennomføring (KGV) og Kontrakt og Avtale verktøy (KAV) i det nordiske markedet. Vi har gjennom 3. kvartal vunnet en rekke nye virksomheter, og for Norges del utgjorde dette totalt hele 18 virksomheter. Blant de nye virksomhetene som skal i gang med elektronisk anbud og kontrakt, finner vi blant annet Helseforetakenes Innkjøpsservice HINAS, Knutepunkt Sørlandet-Innkjøp og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.  Vi ønsker alle velkommen som Mercell kunder.

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00