Timesbiler og pasientekspress i fast rute Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
25.01.2019 14.26 (GMT+01:00)
08.02.2019 12.00 (GMT+01:00)
01.02.2019 12.00 (GMT+01:00)
08.02.2019 12.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

Helse Nord RHF Helse Nord RHF
Rune Sætermo Rune Sætermo
Sjøgata 10
8038 BODØ
Norge
883658752

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Helse Nord RHF innbyr til åpen anbudskonkurranse om transportmed timesbiler og pasientekspress i fast ruteproduksjon på strekningene Setermoen– Harstad, Buktamoen – Tromsø og Storslett - Tromsø.

Ønsker du å bli varslet når relevante anbud publiseres?

Motta samtlige anbud og tildelinger publisert i Doffin samt en rekke unike anbud kun publisert i Mercell.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00