Anskaffelse pasienttrasport landeveis

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
12.12.2018 09:08 (GMT+01:00)
29.01.2019 12:00 (GMT+01:00)
22.01.2019 12:00 (GMT+01:00)
29.01.2019 12:00 (GMT+01:00)

Innkjøper

Helse Nord RHF Helse Nord RHF
Rune Sætermo Rune Sætermo
Sjøgata 10
8038 BODØ
Norge
883658752

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å sørge for landeveis transport til pasienter som av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivtilbud ikke kan benytte rutegående transport

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00