C00600 Evenes Flystasjon - Infrastruktur, vei og gjerder

Informasjon

17 - Kunngjøring av konkurranse forsvar- og sikkerhetsanskaffelse
Konkurranse med forhandling
06.08.2018 15.34 (GMT+02:00)
03.09.2018 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
May Edel Hembre May Edel Hembre
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

•12 km riving av eksisterende gjerde.
•12 km kjørevei.
•12 km gjerde med 5-6 porter.
•med tilhørende infrastruktur.
•3 km indre perimeter med 3 kjøreporter og tilhørende infrastruktur.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00