Havforskningsinstituttet - Anbud og avtaler

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 BERGEN
Norge
Org. nummer: 971349077
Informasjon:

 

Anbud fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet forsker på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. I tillegg leverer instituttet faglige råd til myndighetene, fiskeri- og oppdrettsnæringa og samfunnet. Havforskningsinstituttet er direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Havforskningsinstituttet benytter Mercell sitt KGV- verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Havforskningsinstituttet? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Avdeling Kontakt Leverandør
IKT utstyr Tjenesteavtale for kopiering, utskrift og skanning Kontrakt 31.10.2029 May Lindtner Canon Norge AS
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 01.11.2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Yrkesbekledning Arbeidstøy tilbehør, verneutstyr og førstehjelpsutstyr Rammeavtale med en leverandør 31.03.2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Victoria AS
Yrkesbekledning Arbeidstøy og vernebekledning, inkl. regntøy og sko Rammeavtale med en leverandør 31.03.2025 Innkjøp konsern Lars Fiskaa Victoria AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 1. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 01.07.2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Manpower AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 2. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 01.07.2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Manpower AS
Biologisk drift 20/00574 - kjøp av inntil 3 stk. utendørs fôringsanlegg til Matre Teknisk - enkeltkjøp 31.07.2024 Cheo Wanzie Ntohnwi AKVA group ASA
Teknisk drift 21/02622 - Fôringsanlegg til sjøanlegg på Austevoll Teknisk - enkeltkjøp 28.02.2025 Caspar Christie Fluctus AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser Rammeavtale med en leverandør 01.03.2025 Innkjøp konsern Tone Dahle HRP AS
Formidlingstjenester 22/03237 Rammeavtale for levering av medieovervåking til Havforskningsinstituttet Forskning - rammeavtaler 01.05.2025 Jannicke Bergesen Clarke Retriever Norge AS
Velferd og gaver Blomster til Bergen kommune med samarbeidsparter (2. utlysning) Rammeavtale med en leverandør 30.06.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Mester Grønn AS
Varer (ikke kategoridefinert) IK-EØS 009-2023 Trykkeritjenester Rammeavtale med en leverandør 15.08.2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Arba AS
Matvarer, catering og kantine Drikkeautomater kaffe, varmdrikk og vann Rammeavtale med en leverandør 30.06.2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Culligan Norge AS
Konferanser og hotellovernatting Konferanser med overnatting - Bergen sentrum (innenfor Bergenhus bydel) Rammeavtale med en leverandør 08.10.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Hotel Terminus AS
Konferanse med overnatting - Utenfor Bergen kommune Rammeavtale med flere leverandører 08.10.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Flere
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanser - 10-199 deltakere Rammeavtale med flere leverandører 08.10.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Flere
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanser - 200-500 deltakere Rammeavtale med flere leverandører 08.10.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Scandic Hotels AS
Konferanser og hotellovernatting Konferanser med overnatting - Flyplassområdet Rammeavtale med en leverandør 08.10.2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Thon Hotels AS (hovedenhet)

Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00