Havforskningsinstituttet - Anbud og avtaler

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 BERGEN
Norge
Org. nummer: 971349077
Informasjon:

 

Anbud fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet forsker på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. I tillegg leverer instituttet faglige råd til myndighetene, fiskeri- og oppdrettsnæringa og samfunnet. Havforskningsinstituttet er direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Havforskningsinstituttet benytter Mercell sitt KGV- verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Havforskningsinstituttet? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.

Produktgruppe Tittel Type Utløpsdato Kontakt Leverandør
Alle innkjøpsområder 2016/295 Rammeavtale for helseundersøkelse for skipsarbeidstakere for levering til Havforskningsinstituttet Forskning - rammeavtaler 28.11.2020 Kristina Eek-Larsen Legekontoret for Sjømenn, Bergen Bedriftshelsetjeneste og Private Legekontor AS
2016/1011 Rammeavtale for støtte til statistisk metodeutvikling og analyse Forskning - rammeavtaler 21.02.2021 Kristina Eek-Larsen Norsk Regnesentral
IKT utstyr Tjenesteavtale for kopiering, utskrift og skanning Kontrakt 31.10.2029 May Lindtner Canon Norge AS

MERCELL NORGE AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00