Gjennomføring av brukerundersøkelser

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
13.04.2018 15.31 (GMT+02:00)
04.05.2018 12.00 (GMT+02:00)
27.04.2018 12.00 (GMT+02:00)

Innkjøper

Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet
Astrid Rygg Johnsen Astrid Rygg Johnsen
Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 STAVANGER
P.O. Box 599

4003 STAVANGER
Norge
986174613

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Formålet med prosjektet er å gjennomføre nettbaserte brukerundersøkelser i næringen (ved hjelp av QuestBack eller lignende verktøy) etter revisjoner som er gjennomført av Petroleumstilsynet. Det skal sendes ut en brukerundersøkelse pr revisjon, etter at revisjonsrapport foreligger. Konsulenten skal oppsummere svarene slik at de kan brukes i Petroleumstilsynets forbedringsarbeid. Petroleumstilsynet vil kun ha tilgang til oppsummert informasjon. Konsulenten skal oppbevare svarene fra brukerundersøkelsen i en periode på fem år.

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00