Astrid Rygg Johnsen

Rådgiver anskaffelser/kontrakt

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
Kjøp av norske og utenlandske tidsskrifter 17.12.2018 12:00
Rammeavtale for kjøp av konsulentbistand innenfor området Lederutvikling 06.12.2018 12:00
Utredning - Feltutbyggingsprosjekter - Norsk sokkel
Bistand til utvikling med fokus på SharePoint, Office 365 og Azure
Utvikling av nytt nettsted ptil.no
Utredning - Feltutbyggingsprosjekter - Norsk sokkel 20.08.2018 12:00
IKT sikkerhet - Fjernarbeid og HMS 04.06.2018 12:00
Bistand til utvikling med fokus på SharePoint, Office 365 og Azure 22.05.2018 12:00
Gjennomføring av brukerundersøkelser 04.05.2018 12:00
Kunnskapsutvikling - HMS effekter, konsekvenser og muligheter av ekstern kraftforsyning til petroleumsinnretninger 05.04.2018 12:00
Utvikling av nytt nettsted ptil.no 14.03.2018 12:00
Rammeavtaler for konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten
Kunnskapsprosjekt IKT sikkerhet 04.12.2017 12:00
Rammeavtale for oversettelse til engelsk for Petroleumstilsynets nettsted
Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse RNNP 2017
Digitalisering i petroleumsindustrien 16.08.2017 12:00
Delområde 4 - Løfteutstyr og løfteoperasjoner 04.09.2017 12:00
Delområde 3 - Teknisk sikkerhet 04.09.2017 12:00
Delområde 2 - Risikovurderinger, beredskap og analyser 04.09.2017 12:00
Delområde 1 - Vedlikeholdsstyring 04.09.2017 12:00
Rammeavtaler for konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten 04.09.2017 12:00
Utvikling av løsning for uttrekk av data fra lønns- og personalsystemet 12.06.2017 12:00
Rammeavtale for oversettelse til engelsk for Petroleumstilsynets nettsted 10.05.2017 12:00
Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse RNNP 2017 19.05.2017 12:00
Seniorpolitisk tiltak - Individuell økonomisk rådgivning for Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet 06.02.2017 12:00
16/572 Tilrettegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser 22.08.2016 12:00
16/271 Leie av multifunksjonmaskiner for utskrift/kopi/skann
16/242 - Leie av kaffemaskiner og leveranse av kafferelaterte produkter
15/1018 Konstruksjonssikkerhet i arktiske områder (ST5)
16/489 Oppgradering av Agresso 5.5.3 til Agresso M5 11.05.2016 12:00
16/271 Leie av multifunksjonmaskiner for utskrift/kopi/skann 11.04.2016 12:00
16/242 - Leie av kaffemaskiner og leveranse av kafferelaterte produkter 30.03.2016 12:00
15/1018 Konstruksjonssikkerhet i arktiske områder (ST5) 30.03.2016 12:00
16/80 Konsulentbistand ifm. dybdestudie: Utforming av elektriske anlegg uten dedikert nødkraftsystem 15.02.2016 12:00
15/1301 Rammeavtale for oversettelse til engelsk og redaksjonelle tilpasninger 18.01.2016 12:00
15/1211 Økonomirapporter i Agresso 16.11.2015 12:00
15/1043 Rammeavtale for kjøp av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs 14.10.2015 12:00
15/739 Elektronisk innrapporteringsløsning 14.09.2015 12:00
Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse RNNP 2015
Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelse RNNP 2015 26.05.2015 12:00
Drift av Petroleumstilsynets eksterne nettsted 08.05.2015 12:00
Rammeavtale for kjøp av trykkeri- og kopieringstjenester
Rammeavtale for kjøp av trykkeri- og kopieringstjenester 17.12.2012 12:00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00