Utviklingskontrakt utslippsfri hurtigbåt

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
06.02.2018 15.15 (GMT+01:00)
26.02.2018 12.00 (GMT+01:00)
19.02.2018 12.00 (GMT+01:00)
26.02.2018 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Tarjei Fikseaunet Tarjei Fikseaunet
Postboks 2350 Sluppen (Fylkeshuset E Skakkes g 14)
Fylkeshuset postmottak

7004 TRONDHEIM
Norge
938634556

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Trøndelag fylkeskommune inviterer herved til deltagelse i før-kommersiell anskaffelsesprosess. Det vil bli gjennomført en konkurranse om ide og løsning for fremtidens nullutslipps hurtigbåt som skal betjene fylkeskommunenes tjenestebehov.  
Leveransen består av en konseptkonkretisering/prosjektbeskrivelse og en prosjekt gjennomføring. 
  
Formålet med Prosjektgjennomføringen vil være:    
  
  • Demonstrere for Trøndelag fylkeskommune at drift av hurtigbåt med nullutslipp er teknisk og økonomisk mulig.  
  • Legge grunnlaget for fremtidige krav om utslippsfrie hurtigbåter. 
 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00