SamAqua A/S - Anbud og avtaler

SamAqua A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Danmark
Org. nummer: 34216169
Informasjon:

 

SamAqua er et såkaldt 'shared services' selskab, der leverer serviceydelser til forsyningsvirksomheder, som på samme tid både er vores ejere og kunder. Vores udspring er vandsektoren på Fyn - og derfor navnet med indikationen af sam-arbejde ud fra vand.

Vores afsæt var IT-ydelser. Herfra er vores opgaver vokset til også at omfatte Kommunikation, Indkøb og Lønadministration. Og vi er forberedt på at sprede os over flere traditionelle stabsfunktioner.


Gjør et valg over for å få opp resultatet.

Tittel Avdeling Publisert
Målere til procesanlæg og brønde 08.07.2019
4 akslet lastbil med kroghejs og kran samt 3 akslet kærre 11.07.2019
Forbrugsafregning - transition 12.08.2019
Gaskedel 9 MW Langelandsvej 20 (NFS) 02.09.2019
Analog målere/koldtvandsmålere og suppleringskøb af fjernaflæste målere til bestående anlæg. 09.09.2019
Serviceaftale/Eftersyn Periodisk test og eftersyn af fejlstrømafbrydere (HPFI relæer) 09.09.2019
Entreprenørydelser på Ledningsbrud samt opgravning og reetablering (VA) 09.09.2019
Manuelt asfaltarbejde (Ærø) 16.10.2019
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS) 16.10.2019
Servicearbejder, el-arbejde mv. (KF) 28.10.2019
Smedeydelser til procesanlæg (Provas) 28.10.2019
Smedeydelser til procesanlæg (VCS) 28.10.2019
Containerkørsel fra genbrugsstationer (NFS) 31.10.2019
Hushåndværkere (VCS) 05.11.2019
SKI 02.17 - IT Konsulenter / SKI 02.15 - IT Rådgivning 11.11.2019
Serviceaftale/Eftersyn Lovpligtig eftersyn af udstyr 11.11.2019
Afhentning og behandling af affaldsfraktioner, forskelige fraktioner (KF) 11.11.2019
Oprensning af regnvandsbassiner 11.11.2019
Indretning/Inventar til biler. Inventar, reoler, lys, tagbøjler, udstyr til biler. 11.11.2019
Vandkvalitets- og øvrige målere til proces 15.11.2019
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg 15.11.2019
Arbejdsbeklædning og sko 25.11.2019
Indbudt licitation - Levering af Entreprenørydelser til afløbsledningsarbejder 06.12.2022

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00