Udbud af kantinedrift på Arkitektskolen Aarhus

Informasjon

eForm 16 Kunngjøring av konkurranse — Anskaffelsesforskriften
Åpen anbudskonkurranse
11.06.2024 17.50 (GMT+02:00)
18.06.2024 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Servicemægleren A/S Servicemægleren A/S
Emil Meldgaard Asger Gram-Hansen
Hovedgaden 54
8220 Brabrand
Danmark
18619385

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Servicemægleren A/S udbyder på vegne af  af kantiner gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Arkitektskolen Aarhus
(Herefter benævnt "Ordregiver") kantinedriften på Ordregivers lokation.

Opgaven omfatter kantinedrift af Ordregivers kantine, herunder produktion af mad til studerende, medarbejdere og personale via kassesalg, mødeforplejning og levering til arrangementer på Ordregivers kantine på adressen Exners Plads 7, 8000 Aarhus C.

Opgavens generelle omfang dækker over:
  • Den daglige bespisning herunder indkøb, produktion, anretning og salg af mad- og drikkevarer i løbet af dagen
  • Bespisning ved møder, kurser, jubilæer, receptioner og arrangementer herunder levering/afhentning og opdækning/afrydning
  • Opvask efter al produktion og spisning (daglige kunder, madpakkefolk, møder, arrangementer mv.) samt bortskaffelse af affald fra køkkenfaciliteter og spiselokaler
  • Daglig og periodisk rengøring samt eventuel supplerende rengøring af køkken- og lagerfaciliteter (ekskl. toilet, bad og omklædning), samt buffet og diske samt andet salgsrelateret udstyr i udsalgsområde
  • Aftørring af borde før og efter åbningstiden samt soignering og afrydning i åbningstiden
  • Varetagelse af alle administrative opgaver i forbindelse med driften omfattende regnskab, fakturering til huset, udarbejdelse af økonomirapporter mv.

Det skønnes, at der er mellem 200 og 500 studerende i huset om dagen i almindelige undervisningsperioder samt ca. 140 ansatte (administrative medarbejdere, undervisere og ledelse).

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Bilag A - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.pdf 1,50 MB
Bilag B - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.pdf 1,57 MB
Bilag D - Opgavehåndteringsskema, Arkitektskolen Aarhus - 2024.docx 1,45 MB
Bilag E - Medarbejderspecifikation samlet for Arkitektskolen Aarhus april 2024.xlsx 11 KB
Bilag F - Tegning_Køkken.pdf 293 KB
Bilag G - Inventarliste .pdf 10,27 MB
Udbudsbetingelser - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.pdf 1,55 MB
Bilag C - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.xlsx 41 KB
Spørgsmål og Svar (vers. 1).pdf 1,45 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00