Udbud af kantinedrift på Arkitektskolen Aarhus

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
11.06.2024 17:50 (GMT+02:00)
18.06.2024 12:00 (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Servicemægleren A/S Servicemægleren A/S
Emil Meldgaard Asger Gram-Hansen
Hovedgaden 54
8220 Brabrand
Denmark
18619385

Short description

Servicemægleren A/S udbyder på vegne af  af kantiner gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Arkitektskolen Aarhus
(Herefter benævnt "Ordregiver") kantinedriften på Ordregivers lokation.

Opgaven omfatter kantinedrift af Ordregivers kantine, herunder produktion af mad til studerende, medarbejdere og personale via kassesalg, mødeforplejning og levering til arrangementer på Ordregivers kantine på adressen Exners Plads 7, 8000 Aarhus C.

Opgavens generelle omfang dækker over:
  • Den daglige bespisning herunder indkøb, produktion, anretning og salg af mad- og drikkevarer i løbet af dagen
  • Bespisning ved møder, kurser, jubilæer, receptioner og arrangementer herunder levering/afhentning og opdækning/afrydning
  • Opvask efter al produktion og spisning (daglige kunder, madpakkefolk, møder, arrangementer mv.) samt bortskaffelse af affald fra køkkenfaciliteter og spiselokaler
  • Daglig og periodisk rengøring samt eventuel supplerende rengøring af køkken- og lagerfaciliteter (ekskl. toilet, bad og omklædning), samt buffet og diske samt andet salgsrelateret udstyr i udsalgsområde
  • Aftørring af borde før og efter åbningstiden samt soignering og afrydning i åbningstiden
  • Varetagelse af alle administrative opgaver i forbindelse med driften omfattende regnskab, fakturering til huset, udarbejdelse af økonomirapporter mv.

Det skønnes, at der er mellem 200 og 500 studerende i huset om dagen i almindelige undervisningsperioder samt ca. 140 ansatte (administrative medarbejdere, undervisere og ledelse).

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag A - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.pdf 1,50 MB
Bilag B - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.pdf 1,57 MB
Bilag D - Opgavehåndteringsskema, Arkitektskolen Aarhus - 2024.docx 1,45 MB
Bilag E - Medarbejderspecifikation samlet for Arkitektskolen Aarhus april 2024.xlsx 11 KB
Bilag F - Tegning_Køkken.pdf 293 KB
Bilag G - Inventarliste .pdf 10,27 MB
Udbudsbetingelser - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.pdf 1,55 MB
Bilag C - Kantine, Arkitektskolen Aarhus - 2024.xlsx 41 KB
Spørgsmål og Svar (vers. 1).pdf 1,45 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00