100966 - C03707 - Totalentreprise - Rehabilitering av mannskapskaserne ved Ørland flystasjon

Informasjon

52 - Kunngjøring av konkurranse etter del II
Åpen tilbudskonkurranse
09.06.2023 13.41 (GMT+02:00)
29.06.2023 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jan Børge Rian Jan Børge Rian
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Mannskapskaserne A ved Ørland flystasjon skal rehabiliteres og vi ber derfor om tilbud på prosjektering og utførelse av arbeider i denne forbindelse.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
01.1 Prisskjema.xlsx 52 KB
02.0 Del II Kontraktsbestemmelser NS 8407.docx 552 KB
04.0 Del III-B1 SHA NS 8407.docx 80 KB
04.1 Del III-B1 SHA-Plan Risiko og tiltak MKA.xlsx 32 KB
05.0 Del III-B2 Ytre miljø NS 8407.docx 42 KB
05.1 Vedlegg til Del III-B2 - Miljøoppfølgingsplan (MOP).docx 748 KB
05.2 Vedlegg til Del III-B2 Miljøkartleggingsrapport mannskapskaserne A grunnundersøkelse.pdf 594 KB
05.3 Vedlegg til Del III-B2 Miljøkartleggingsrapport mannskapskaserne A bygget.pdf 4,52 MB
06.0 Del III-C1 FDVU-dokumentasjon NS 8407.docx 728 KB
06.1 Vedlegg til Del III-C1 Krav til innmåling.docx 1,15 MB
07.0 Del III-C2-Plan for systematisk ferdigstillelse NS 8407.docx 397 KB
09.0 Del III-E1 Funksjonsbeskrivelse mannskapsforlegning NS 8407.docx 139 KB
10.0 Del III-E2 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg NS8407.pdf 1,02 MB
10.1 Vedlegg til Del III E2 Krav til utføring av branntegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner.pdf 384 KB
11. Del III-E3 Tegninger.zip 8,58 MB
12. 100966 Romliste.pdf 145 KB
13. Romliste EL.pdf 41 KB
14. Utkast riggplan.png 561 KB
15. DAK-manual.pdf 764 KB
16. Reglement for kabelinstallasjoner i base.pdf 3,10 MB
17. Retningslinjer for IKT-kabelinfrastruktur i bygg.pdf 2,58 MB
18. Fordeler el. underfordeler IKT.pdf 462 KB
19. RTB spesifikasjon 100966.pdf 220 KB
20. Formingsveileder 2.1.pdf 2,93 MB
01.0 Del I Innbydelse.docx 323 KB
03.0 Del III-A Oppdraget NS 8407.docx 171 KB
08.0 Del III-D Administrative bestemmelser NS 8407.docx 835 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00