P 02-22 Prekvalifisering - Sømløs service fra førstelinjen Universitetsbiblioteket

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
15.08.2022 11.06 (GMT+02:00)
14.09.2022 09.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Geir-Kristian Slydahl Geir-Kristian Slydahl
Lørenfaret 1C 0585 Oslo
Postboks 1382 Vika

0114 Oslo
Norge
991825827

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sømløs service fra førstelinjen 
Universitetsbibliotekene ved UiT, NTNU og UiO ønsker med dette Stimulab-prosjektet å undersøke hvordan biblioteksektoren kan samles rundt en helhetlig, fremtidsrettet og brukersentrert utvikling av tjenester. Tjenestene skal oppleves som sømløse, tilgjengelige, berikende og forståelige.

Informasjon/tips til leverandører

Stimulabmidlene er øremerket kjøp av kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandør på Stimulabprosjekter - les mer om tips, informasjon og tidligere stile spørsmål her: https://www.digdir.no/stimulab/leverandorer-til-stimulab/1885

For mer informasjon om denne Stimulabanskaffelsen, se vedlagte dokumenter i Mercell.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09.00 innleveringsdagen.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: P 02-22 Tilbudskonkurranse - Sømløs service fra førstelinjen Universitetsbiblioteket

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00