Juridiske Tjenester til Helse Midt Norge RHF med underliggende foretak

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
24.08.2022 11.00 (GMT+02:00)
05.09.2022 12.00 (GMT+02:00)
25.08.2022 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Hilde Fines Lund Hilde Fines Lund
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Juridiske tjenester til HMN RHF.
Oppdragsgiver har til enhver tid løpende behov for juridisk bistand i forbindelse med organisasjonenes virksomhet. Selv om dette behovet i relativt stor grad dekkes av interne ressurser, vil det være behov for ekstern bistand ved for eksempel manglende kapasitet eller kompetanse.

På grunn av ferieavvikling vil eventuelle spørsmål til anbudet som kommer inn i uke 28-31 først bli besvart i uke 32.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00