Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen

Informasjon

52 - Kunngjøring av konkurranse etter del II
Åpen tilbudskonkurranse
27.06.2022 10.15 (GMT+02:00)
19.08.2022 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jan Børge Rian Jan Børge Rian
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Forsvarsbygg inviterer leverandører til å inngi tilbud på riving av bunkeranlegg beliggende på Kongshaugen i Stjørdal kommune.

Befaring blir avholdt den 05.07.2022 kl.11:00. Se konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse, pkt. 2.1 for nærmere informasjon rundt påmelding.


På grunn av ferieavvikling vil eventuelle spørsmål stilt i kommunikasjonsmodulen i Mercell i perioden 8. juli til 8. august bli besvart i løpet av uke 32.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00