Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen

Information

52 - Contract notice
Open national
27.06.2022 10:15 (GMT+02:00)
19.08.2022 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jan Børge Rian Jan Børge Rian
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandører til å inngi tilbud på riving av bunkeranlegg beliggende på Kongshaugen i Stjørdal kommune.

Befaring blir avholdt den 05.07.2022 kl.11:00. Se konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse, pkt. 2.1 for nærmere informasjon rundt påmelding.


På grunn av ferieavvikling vil eventuelle spørsmål stilt i kommunikasjonsmodulen i Mercell i perioden 8. juli til 8. august bli besvart i løpet av uke 32.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00