Tilbudsfase - Anskaffelse av K3251 Varmepumper og kjølemaskiner til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

25.05.2022 07.51 (GMT+02:00)
02.06.2022 12.00 (GMT+02:00)
19.05.2022 12.00 (GMT+02:00)
26.05.2022 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Holtermanns veg 1
7030 TRONDHEIM
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Akuttsykehuset på Hjelset er en sentral del av det totale prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kontrakt K3251 Varmepumper og kjølemaskiner.

Byggherrens foreløpige plan er lyse ut egne konkurranser for:
- Varme- og kjøleanlegg i teknisk sentral (bygg 1290) inkl. kulvert og sjøvannspumpe
- Øvrige rørleggerarbeider i akuttsjukehuset

Denne konkurransen (entreprise K3251) omfatter levering og montering av varmepumper, kjølemaskiner og dataromskjølere. I tillegg inngår komplette leveranser av kjøleanlegg for kjøle- og fryserom.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 («LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («FOA») del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jf. § 13-2 bokstav c.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Prekvalifisering - Anskaffelse av K3251 Varmepumper og kjølemaskiner til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-Z-000-NA-001 Sammenstillingsmodell BIM.smc 540,15 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-V-300-IF-001_K3251 Kontraktsmodell.ifc 8,22 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-V-310-IF-001_K3251 Kontraktsmodell.ifc 432 KB
Del I Konkurransebeskrivelsen tilbudsfase.pdf 447 KB
Del I Vedlegg 1 Skjema tilbudsblankett (tilbudsfase).docx 76 KB
Del I Vedlegg 2 Fullmakt til å innhente opplysninger.pdf 149 KB
Del II Avtaledokument.pdf 405 KB
Del II B Kontraktbestemmelser.pdf 438 KB
Del II Kontraktsgrunnlaget.pdf 2,04 MB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Rigg- og driftsbeskrivelse.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-00-V-300-70-001 Systemskjema termiske anlegg.pdf 649 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-A-200-31-001 - Plan 01 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 3,56 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-V-370-20-001 - Oversikt kjøling plan 01.pdf 2,17 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-A-200-31-001 - Plan 02 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 4,02 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-V-370-20-001 - Oversikt kjøling plan 02.pdf 2,61 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-A-200-31-001 - Plan 03 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 2,93 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-A-200-31-001 - Plan 04 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 2,21 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-V-370-20-001 - Oversikt kjøling plan 04.pdf 1,30 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-A-200-31-001 - Plan 05 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 1,99 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-A-200-31-001 - Plan 06 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 1,88 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-A-200-31-001 - Plan 07 - Funksjon -Bygg. 50,60,70.pdf 1,85 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-08-A-200-31-001 - Plan 08 - Funksjon -Bygg. 50,60 - Tekn..pdf 364 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-A-200-31-001 - Plan U1 - Funksjon -Bygg. 50,60,70 - Kjeller.pdf 546 KB
Vedlegg til Del II C.3 1250-0-00-A-200-48-001 - Snitt i bygg 1250.pdf 2,05 MB
Vedlegg til Del II C.3 1250-0-00-A-200-48-002 - Snitt i bygg 1250.pdf 1,83 MB
Vedlegg til Del II C.3 1260-0-00-A-200-48-001 - Snitt i bygg 1260.pdf 1,32 MB
Vedlegg til Del II C.3 1260-0-00-A-200-48-002 - Snitt i bygg 1260.pdf 1,70 MB
Vedlegg til Del II C.3 1270-0-00-A-200-48-001 - Snitt i bygg 1270.pdf 1,37 MB
Vedlegg til Del II C.3 1270-0-00-V-350-70-001 - Systemskjema kjølerom Bygg 70.pdf 252 KB
Vedlegg til Del II C.3 1280-0-00-A-200-31-001 - Plan 01-02 - Funksjon - Bygg 80 - Helipad.pdf 242 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-0-00-A-200-31-001 - Plan 01-02 - Funksjon - Bygg 90 - Energisentral.pdf 682 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-0-00-V-360-70-002 - Systemskjema varmepumperom ammoniakk.pdf 215 KB
Vedlegg til Del II D.1.1 MAL - Entreprenørs månedsrapport.docx 348 KB
Vedlegg til Del II D.1.1 Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering.pdf 110 KB
Vedlegg til Del II D.1.4 Kodemanual.pdf 798 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 445 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 54 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - kontraktspesifikke vedlegg.pdf 505 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - vedlegg 1 Overordnet SHA risikoregister.pdf 675 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 609 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 149 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 BIM-manual.pdf 630 KB
Vedlegg til Del II D.4 Krav til FDVU-dokumentasjon.pdf 367 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 1,00 MB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 931 KB
Vedlegg til Del II E.3.1 Overordnet framdriftsplan og hovedmilepæler.pdf 1020 KB
Vedlegg til Del II F Vederlaget.xlsx 16 KB
Vedlegg til Del II C.2 Teknisk beskrivelse K3251 Varmepumper og kjølemaskiner.pdf 435 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00