Invitasjon til dialogkonferanse ny ungdomsskole på Frakkagjerd

Informasjon

27.01.2022 06.34 (GMT+01:00)
31.01.2022 15.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

Tysvær Kommune Tysvær Kommune
Anne Dagsland Anne Dagsland
Rådhuset
5570 AKSDAL
Norge
964979812

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Tysvær kommune inviterer til dialogkonferanse om bygging av ny ungdomsskole på Frakkagjerd.

“Skolebruksplan 2020 – 2035 Framtidas skole” ble lagt frem for kommunestyret 19.05.20 (PS 41/20).Kommunestyret ba rådmannen i punkt 3 i denne saken å gjennomføre et forprosjekt i 2020 der følgende utbyggingsvalg er blitt vurdert.:
1. Tilbygg og rehabilitering av eksisterende skole med nøkternt utbyggingsnivå.
2. Tilbygg med en mer omfattende utbygging og rehabilitering.
3. Nybyggløysing

Det er våren 2021 besluttet å bygge ny skole på Frakkagjerd. Det skal vurderes muligheter for samlokalisering eller lokaler til idrettslag. Det skal tas høyde for at skolen skal kunne utvides for eventuelle fremtidige behov. Ved vedtak av økonomiplan 2022-2025 i Nov. 2021 er det avsatt 360 millioner til bygging av ny skole på Frakkagjerd.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Invitasjon til Dialogkonferanse 24.01.22.pdf 252 KB
220124 Dialogkonferanse Tysvær - Stig.pdf 3,71 MB
220124 Tysvær - Dialogkonferanse - AVEC - Pedagogisk rådgiver.pdf 5,56 MB
Dialogkonferanse - Teknisk program (1).pptx 1,70 MB
Dialogkonferanse Frakkagjerd - miljøambisjoner.pptx 23,80 MB
Frakkagjerd U-skole - gjennomføringsmodell 24.01.2022.pdf 572 KB
Møteinfo.pptx 1,35 MB
Tysvær- Referat Dialogkonferanse 24.01.22.pdf 206 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00