Rammeavtale turbindrivstoff F-35

Informasjon

Veiledende kunngjøring
01 - Veiledende kunngjøring
25.11.2021 09.07 (GMT+01:00)

Innkjøper

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Andreas Dahl Andreas Dahl
Grev Wedels plass 9
0151 OSLO
Norge
988517860

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å dekke Forsvarets behov for turbindrivstoff F-35, herunder tilknyttet både daglig drift, beredskapsoppbygging og operasjoner. 
 
Drivstoffet skal benyttes til å produsere F-34 NATO enhetsdrivstoff, som brukes til drift av alle Forvarets fly og dieseldrevne kjøretøy.  
 
Rammeavtalen omfatter leveringssteder i hele Norge. For informasjon om aktuelle leveringssteder ved tidspunkt for kontraktsinngåelse, se Vedlegg D Prisskjema og Vedlegg E Leveringsbetingelser.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Del I Regler for anskaffelsen.docx 75 KB
Del II Generelle kontraktsbestemmelser.docx 95 KB
Del II Vedlegg C Pris- og betalingsbetingelser.docx 52 KB
Del II Vedlegg D Prisskjema F-35.xlsx 55 KB
Del II Vedlegg E Leveringsbetingelser.docx 54 KB
Del II Vedlegg E-1 Larkollen Terminal - Booklet issue 08.05.2012.pdf 109 KB
Del II Vedlegg E-2 Forsvarsbygg booklet Gottesjord Sorreisa November 2015.pdf 2,23 MB
Del II Vedlegg E-3 Forsvarsbygg booklet Orland November 2015.pdf 1,43 MB
Del II Vedlegg E-4 Forsvarsbygg booklet Andoya November 2015.pdf 817 KB
Del II Vedlegg E-5 Booklet Porsanger Hamnbukt.pdf 642 KB
Del II Vedlegg E-7 Statoil Booklet Vestervika.docx 1016 KB
Del II Vedlegg F Administrative bestemmelser.docx 49 KB
Del II Vedlegg F-1 Oversikt over leverende fartoyer.xlsx 11 KB
Del II Vedlegg G Leverandørens samfunnsansvar.docx 44 KB
Del II Vedlegg G1 Etiske krav Difi og IEH.docx 698 KB
Del II Vedlegg I Endringer i de generelle kontraktsbestemmelsene.docx 54 KB
Del II Vedlegg L Bestemmelser om biodrivstoff.docx 46 KB
Del I Bilag 1 - Avvik fra konkurransegrunnlaget.docx 41 KB
Del I Bilag 2 - Forpliktelseserklæring.docx 44 KB
Del I Bilag 3 - Etisk egenerklæring.docx 32 KB
Del I Bilag 4 - Varsomhet, taushetsplikt og habilitet.docx 34 KB
Del I Bilag 5 - Request for Visit.docx 69 KB
Del I Bilag 6 - Guide for Clearance of Foreign Citizens Visiting Norway.docx 37 KB
AQAP-2105 EDC V1 E.pdf 224 KB
AQAP-2131 EDC V1 E.pdf 287 KB
Bl 5357 E.docx 81 KB
Bl 5359 E.docx 81 KB
Del II Vedlegg B Kravspesifikasjon.docx 62 KB
Informasjon om veiledende kunngjoring.docx 124 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00