Rammeavtale turbindrivstoff F-35

Information

Denne bekendtgørelse er kun vejledende
01 - Forhåndsmeddelelse
25-11-2021 09:07 (GMT+01:00)

Indkøber

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Andreas Dahl Andreas Dahl
Grev Wedels plass 9
0151 OSLO
Norge
988517860

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å dekke Forsvarets behov for turbindrivstoff F-35, herunder tilknyttet både daglig drift, beredskapsoppbygging og operasjoner. 
 
Drivstoffet skal benyttes til å produsere F-34 NATO enhetsdrivstoff, som brukes til drift av alle Forvarets fly og dieseldrevne kjøretøy.  
 
Rammeavtalen omfatter leveringssteder i hele Norge. For informasjon om aktuelle leveringssteder ved tidspunkt for kontraktsinngåelse, se Vedlegg D Prisskjema og Vedlegg E Leveringsbetingelser.

Filer

Navn Størrelse
Del I Regler for anskaffelsen.docx 75 KB
Del II Generelle kontraktsbestemmelser.docx 95 KB
Del II Vedlegg C Pris- og betalingsbetingelser.docx 52 KB
Del II Vedlegg D Prisskjema F-35.xlsx 55 KB
Del II Vedlegg E Leveringsbetingelser.docx 54 KB
Del II Vedlegg E-1 Larkollen Terminal - Booklet issue 08.05.2012.pdf 109 KB
Del II Vedlegg E-2 Forsvarsbygg booklet Gottesjord Sorreisa November 2015.pdf 2,23 MB
Del II Vedlegg E-3 Forsvarsbygg booklet Orland November 2015.pdf 1,43 MB
Del II Vedlegg E-4 Forsvarsbygg booklet Andoya November 2015.pdf 817 KB
Del II Vedlegg E-5 Booklet Porsanger Hamnbukt.pdf 642 KB
Del II Vedlegg E-7 Statoil Booklet Vestervika.docx 1016 KB
Del II Vedlegg F Administrative bestemmelser.docx 49 KB
Del II Vedlegg F-1 Oversikt over leverende fartoyer.xlsx 11 KB
Del II Vedlegg G Leverandørens samfunnsansvar.docx 44 KB
Del II Vedlegg G1 Etiske krav Difi og IEH.docx 698 KB
Del II Vedlegg I Endringer i de generelle kontraktsbestemmelsene.docx 54 KB
Del II Vedlegg L Bestemmelser om biodrivstoff.docx 46 KB
Del I Bilag 1 - Avvik fra konkurransegrunnlaget.docx 41 KB
Del I Bilag 2 - Forpliktelseserklæring.docx 44 KB
Del I Bilag 3 - Etisk egenerklæring.docx 32 KB
Del I Bilag 4 - Varsomhet, taushetsplikt og habilitet.docx 34 KB
Del I Bilag 5 - Request for Visit.docx 69 KB
Del I Bilag 6 - Guide for Clearance of Foreign Citizens Visiting Norway.docx 37 KB
AQAP-2105 EDC V1 E.pdf 224 KB
AQAP-2131 EDC V1 E.pdf 287 KB
Bl 5357 E.docx 81 KB
Bl 5359 E.docx 81 KB
Del II Vedlegg B Kravspesifikasjon.docx 62 KB
Informasjon om veiledende kunngjoring.docx 124 KB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark