Rammeavtale rådgivertjenester VA

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
20.10.2021 11.10 (GMT+02:00)
25.10.2021 15.00 (GMT+02:00)
11.10.2021 16.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Holmestrand kommune Holmestrand kommune
Rådhusgaten 11
Postboks 312

3080 HOLMESTRAND
Norge
917151229

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Rammeavtale for tekniske rådgivere knytte til rådgivings – og prosjekteringsoppdrag på VA - området. Investeringsprosjekter og oppdrag knyttet til løpende drift.
Holmestrand kommune har etablert en DPS-ordning på området i dag. Denne har vist seg mindre hensiktsmessig og vil bli kansellert ved etablering av denne rammeavtale. Opsjonsdeltakere/utløste opsjoner vil også falle bort ved denne kanselleringen.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00