Helårsferge Botnhamn-Brensholmen

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
13.04.2021 10.37 (GMT+02:00)
20.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
24.03.2021 12.00 (GMT+01:00)
14.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Frode Stefanussen Frode Stefanussen
Postboks 701
9815 VADSØ
Norge
922420866

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse


Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse på kollektivtransporttjenester på fergesambandet Botnhamn-Brensholmen med driftskontrakt for perioden 06.09.2021 – 10.09.2023, med tillegg av 1 års opsjon. Det bes om tilbud på drift av sambandet med ferge størrelse på minimum 35 PBE.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00