Anskaffelse av K2102 Grunnentreprise til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
04.03.2021 13.17 (GMT+01:00)
22.03.2021 12.00 (GMT+01:00)
14.03.2021 12.00 (GMT+01:00)
10.03.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Entreprisen er en totalentreprise som består av å klargjøre for entreprisene «SNR/K2301 Fundamentering, råbygg og tett bygg» for somatikkbyggene (bygg 1250, -60, -70) og «SNR/K2002 Teknisk bygg» (bygg 1290 - Energisentralen).

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Del I Konkurransebestemmelser.pdf 460 KB
Del I Vedlegg 1 Skjema tilbudsblankett.docx 75 KB
Del I Vedlegg 2 Referanseskjema knyttet til kvalifikasjonskrav for leverandøren.docx 76 KB
Del I Vedlegg 3 Fullmakt til å innhente skatteopplysninger.docx 69 KB
Del II Avtaledokument.pdf 411 KB
Del II B Kontraktsbestemmelser.pdf 1,71 MB
Vedlegg Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 424 KB
Vedlegg Del II C.1 Programdel teknikk.pdf 416 KB
Vedlegg Del II C.2 SNR-8303-B-NO-0001 Designbasis.pdf 3,12 MB
Vedlegg Del II C.2 SNR-8303-B-NO-0002 Konstruksjonsprinsipp.pdf 854 KB
Vedlegg Del II C.2 SNR-8303-G-NO-0001 Fundamentering og grunnforhold.pdf 2,18 MB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-00-A-200-10-001 - Situasjonsplan.pdf 3,30 MB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-00-L-200-10-001 - LARK.pdf 10,31 MB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-01-A-25-33-002 - Oversiktsplan sluk plan 01.pdf 599 KB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-01-A-200-31-001 - Plan 01 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 2,53 MB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-01-A-250-34-001 - Gulvplan Plan 01.pdf 1,70 MB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-U1-A-25-33-001 - Oversiktsplan sluk plan U1.pdf 337 KB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-U1-A-200-31-001 - Plan U1 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70 - Kjeller.pdf 353 KB
Vedlegg Del II C.3 1200-0-U1-A-250-34-001 - Gulvplan Plan U1.pdf 356 KB
Vedlegg Del II C.3 1250-0-00-A-200-48-001 - Snitt i bygg 1250.pdf 2,05 MB
Vedlegg Del II C.3 1250-0-00-A-200-48-002 - Snitt i bygg 1250.pdf 1,83 MB
Vedlegg Del II C.3 1260-0-00-A-200-48-001 - Snitt i bygg 1260.pdf 1,32 MB
Vedlegg Del II C.3 1260-0-00-A-200-48-002 - Snitt i bygg 1260.pdf 1,70 MB
Vedlegg Del II C.3 1270-0-00-A-200-48-001 - Snitt i bygg 1270.pdf 1,37 MB
Vedlegg Del II C.3 1280-0-00-A-200-31-001 - Plan 01-02 - Funksjonsplan - Bygg 80 - Helipad.pdf 224 KB
Vedlegg Del II C.3 1290-0-00-A-200-31-001 - Plan 01-02 - Funksjonsplan - Bygg 90 - Energisentral.pdf 374 KB
Vedlegg Del II C.3 Eksisterende_Planlagt EL-TELEDATA.pdf 965 KB
Vedlegg Del II C.3 Etablert veganlegg forberedende arbeid.pdf 3,32 MB
Vedlegg Del II C.3 Infrastruktur fase II - Belysning_Vegbru.pdf 246 KB
Vedlegg Del II C.3 Lagrede jordmasser i depot.pdf 393 KB
Vedlegg Del II C.3 Landmålingsrapport - Etablering av grunnlagsnett Hjelset.pdf 692 KB
Vedlegg Del II C.3 Oversiktsbilde SNR.pdf 308 KB
Vedlegg Del II C.3 Riggområde Grunnentreprise.pdf 3,32 MB
Vedlegg Del II C.3 RIVeg_Tegninger_TFK_Økonomigård.pdf 4,06 MB
Vedlegg Del II C.3 SNR-K2102 Kontraktsarbeider.ifc 3,92 MB
Vedlegg Del II C.3 Vegkropp overbygninger Infrastruktur fase I.pdf 225 KB
Vedlegg Del II D.1.1 MAL - Entreprenørs månedsrapport.pdf 429 KB
Vedlegg Del II D.1.1 Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering.pdf 114 KB
Vedlegg Del II D.1.4 Kodemanual.pdf 946 KB
Vedlegg Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 532 KB
Vedlegg Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 444 KB
Vedlegg Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg Del II D.3 SHA-plan - kontraktspesifikke vedlegg.pdf 535 KB
Vedlegg Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 396 KB
Vedlegg Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 82 KB
Vedlegg Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 252 KB
Vedlegg Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 1,77 MB
Vedlegg Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 844 KB
Vedlegg Del II D.4 Spesifikasjon for geografisk merkesystem.pdf 1,07 MB
Vedlegg Del II E.3 Overordnet framdriftsplan og hovedmilepæler.pdf 473 KB
Vedlegg Del II F - Avtaleskjema for tiltransport av prosjekteringsoppdrag.docx 253 KB
Vedlegg Del II F - Vederlaget.xlsx 15 KB
Vedlegg Del II C.2 Grensesnittsliste.xlsx 18 KB
Del II Kontraktsgrunnlag.pdf 1,18 MB
Spørsmål og svar samt tilleggsinformasjon.pdf 328 KB
K2102 Grunnentreprise - Møtereferat tilbudskonferanse 04.03.2021.pdf 825 KB
K2102 Grunnentreprise - Presentasjon tilbudskonferanse 04.03.2021.pdf 1,20 MB
Vedlegg til Del II C.3 Innmålt_fjell_21_02_25.sos 6 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00