Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Kvalifisering

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse om innovasjonspartnerskap
03.12.2020 21.26 (GMT+01:00)
13.01.2021 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Hilde Fines Lund Hilde Fines Lund
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

St.Olavs Hospital HF har fått tildelt midler fra Innovasjon Norge for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap.

Hensikten er å utvikle en løsning/løsninger for opplæring og trening av studenter og ansatte innenfor fagfeltet psykisk helse

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Innovasjonspartnerskap - Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helse, STO. Konkurransefase.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00