Forsvarsbygg, region øst, nøkkelskap/-administrasjon Terningmoen leir

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
19.11.2020 14.06 (GMT+01:00)
27.11.2020 12.00 (GMT+01:00)
20.11.2020 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, region øst, Terningmoen leir, skal anskaffe komplett nøkkelskap for nøkkeladministrasjon. Dette skal  kunne integreres i eksisterende administrasjonsløsning (Stanley SSM). 


Vi ser at integreringen mot eksisterende Stanley SSM og levering av software/lisens ikke gir oss den ønskede konkurransen i markedet vi håpet på.

Får å gi flere leverandører mulighet til å inngi pris utgår følgende underpunkt fra Del III, 2 Kravspesifikasjon:
  • Pkt 10 : Software/lisens Stanley SSM
  • Pkt 12: Montasjekostnad pr systemer ferdig integrert mot eksisterende SSM i egen post skal fremkomme.
Leveransen vi ønsker priset er komplette nøkkelskap i henhold til tidligere underlag. tekst/dokument som kan integreres helhetlig i eksisterende SSM løsning.

Dvs at selve integreringen mot SSM-løsningen, lisenser mm vil Forsvarsbygg selv bestille hos systemleverandør og bære kostnadene ved i etterkant.

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00