Forsvarsbygg, region øst, nøkkelskap/-administrasjon Terningmoen leir

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
19.11.2020 14:06 (GMT+01:00)
27.11.2020 12:00 (GMT+01:00)
20.11.2020 12:00 (GMT+01:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, region øst, Terningmoen leir, skal anskaffe komplett nøkkelskap for nøkkeladministrasjon. Dette skal  kunne integreres i eksisterende administrasjonsløsning (Stanley SSM). 


Vi ser at integreringen mot eksisterende Stanley SSM og levering av software/lisens ikke gir oss den ønskede konkurransen i markedet vi håpet på.

Får å gi flere leverandører mulighet til å inngi pris utgår følgende underpunkt fra Del III, 2 Kravspesifikasjon:
  • Pkt 10 : Software/lisens Stanley SSM
  • Pkt 12: Montasjekostnad pr systemer ferdig integrert mot eksisterende SSM i egen post skal fremkomme.
Leveransen vi ønsker priset er komplette nøkkelskap i henhold til tidligere underlag. tekst/dokument som kan integreres helhetlig i eksisterende SSM løsning.

Dvs at selve integreringen mot SSM-løsningen, lisenser mm vil Forsvarsbygg selv bestille hos systemleverandør og bære kostnadene ved i etterkant.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen