Anskaffelse av parallell rammeavtale på - Tjenester innenfor fagområdet virksomhetsarkitektur

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
23.09.2020 08.11 (GMT+02:00)
29.10.2020 12.00 (GMT+01:00)
12.10.2020 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

FORSVARSMATERIELL FORSVARSMATERIELL
Kristin Gjessing Kristin Gjessing
Grev Wedels plass 1
Postboks 800 Postmottak 2617 LILLEHAMMER

0151 OSLO
Norge
916075855

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Det skal inngås parallelle rammeavtaler med tre til fire leverandører for levering av tjenester innenfor virksomhetsarkitektur

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00