Anskaffelse av parallell rammeavtale på - Tjenester innenfor fagområdet virksomhetsarkitektur

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
23.09.2020 9:11 (GMT+03:00)
29.10.2020 13:00 (GMT+02:00)
12.10.2020 13:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

FORSVARSMATERIELL FORSVARSMATERIELL
Kristin Gjessing Kristin Gjessing
Grev Wedels plass 1
Postboks 800 Postmottak 2617 LILLEHAMMER

0151 OSLO
Norra
916075855

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Det skal inngås parallelle rammeavtaler med tre til fire leverandører for levering av tjenester innenfor virksomhetsarkitektur

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti