Entreprise 2201 - Betong og pelearbeider for kjeller

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
20.12.2019 16.37 (GMT+01:00)
30.01.2020 12.00 (GMT+01:00)
16.01.2020 12.00 (GMT+01:00)
Ja
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Tore Bryhni Truls Bakken
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Arbeidene omfatter følgende hovedelementer:
Entreprise 2201 på Nytt Sykehus i Drammen omhandler etablering av kjellerkonstruksjoner med tilhørende fundamentering. Entreprisen overtar en ferdig utgravet spuntet byggegrop med ferdig støpt arbeidsdekke i betong. Pelefundamentering skal utføres med stålkjernepeler og HP-peler med opptil 70 meter dybde til fjell.  Øverste del av pelene skal forsterkes med et ekstra foringsrør.
Kjelleren skal utføres i plasstøpt betong i vanntett utførelse.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Entreprise 2201 - Betong og pelearbeider for kjeller

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
2201 - Betong og pelearbeider for kjeller.zip 163,69 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Salg og generelle henvendelser

21 01 88 00